Tin chi tiết
 
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
5/6/19 11:06 AM

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng - 37 Lê đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 06/7/2019.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng


Tài liệu đính kèm bài viết
(Du thao Luat Xay dung.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE