Tin hoạt động
 
Cục Hạ tầng kỹ thuật triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020
1/13/20 12:07 PM

Ngày 10/1/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo của Cục Hạ tầng kỹ thuật, năm 2019, Cục đã tập trung bám sát chương trình công tác của Bộ Xây dựng, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 88% (Tăng 2% so với năm 2018); tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch 20% ( giảm 2% so với năm 2018); tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 86 - 86,5%, đạt 100% kế hoạch; tổng lượng nước thải được thu gom đạt 13-14% (46 cơ sở xử lý nước thải tập trung, tăng 01 so với năm 2018).

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án, Cục đã hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 27/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn; chủ trì xây dựng, hoàn thành Báo cáo đánh giá việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2011- 2020 và vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của Ngành Xây dựng.

Về công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Cục tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải; hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14; cho ý kiến về việc giải trình hoàn thiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Trong năm 2019, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng về Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước và thoát nước đô thị và khu công nghiệp; nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu quả về giảm thất thoát thất thu nước sạch, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; rà soát, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng vật tư trong cấp nước, giảm thất thoát nước; biên soạn tài liệu hướng dẫn giảm thất thoát nước sạch, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; huy động sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài trong thực hiện triển khai Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025; 

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2020, Cục Hạ tầng kỹ thuật đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện, bao gồm: Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 88%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch đạt 20%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 87%; tổng lượng nước thải được thu gom đạt 13%-14%  (có 50 cơ sở xử lý nước thải tập trung). 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị Cục Hạ tầng kỹ thuật sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Cục; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Cấp, thoát nước cũng như tiến độ xử lý các văn bản, chú ý đổi mới cách làm nhằm nâng cao hiệu quả công việc.Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE