Tin hoạt động
 
Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
12/4/19 3:34 PM

Ngày 3/12/2019 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng thẩm định - đại diện các Bộ, ngành, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu kết luận Hội nghị

Trình bày thuyết minh tóm tắt Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện đơn vị tư vấn (Công ty CP Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam) cho biết, Quy hoạch chung Đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được lập nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Hưng Yên về phát triển đô thị. Theo đó, trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Văn Giang được định hướng phát triển là đô thị loại III vào năm 2030, và thuộc nhóm đô thị khuyến khích phát triển nhanh và độc lập; Theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định: phát triển huyện Văn Giang trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh Hưng Yên, là đô thị đa ngành, đa lĩnh vực (thương mại dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp), đầu mối giao thông của vùng Thủ đô Hà Nội; tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, giáo dục và đào tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhà ở sinh thái; mục tiêu xây dựng huyện Văn Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2020, toàn huyện đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại III, thành lập thị xã Văn Giang vào năm 2030.

Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện Văn Giang, với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 7.183,89 ha. Nhiệm vụ đề ra yêu cầu về định hướng phát triển không gian đô thị Văn Giang trên cơ sở khai thác tối đa các lợi thế về giao thông đối ngoại, giao thông liên kết vùng Thủ đô Hà Nội; khôi phục và duy trì môi trường tự nhiên trong đô thị để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị; quản lý tốt mật độ xây dựng để mang lại lợi ích về môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe, nhiều hoạt động đa dạng của đô thị được tích hợp vào một trung tâm khu vực, thiết lập mạng lưới trung tâm khu vực trên toàn đô thị.

Ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất về thành phần hồ sơ và nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Văn Giang đã tuân thủ quy định về lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn phải xác định rõ mục tiêu đô thị Văn Giang lên loại II, loại III vào những năm nào để xây dựng các chỉ tiêu hạ tầng phù hợp; tính toán kỹ vấn đề chứa nước thoát nước cho đô thị bởi cao độ nền tự nhiên của khu vực có sự chênh lệch lớn giữa vùng ngoài sông và vùng phía trong; cần rà soát đánh giá lại 8 dự án khu đô thị mới trên địa bàn huyện Văn Giang để có dự báo sát hơn về lộ trình và xu hướng phát triển theo giai đoạn của đô thị Văn Giang…
 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị tỉnh Hưng Yên chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Văn Giang để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Nhiệm vụ cần bổ sung các căn cứ pháp lý có liên quan (các đồ án quy hoạch vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, chương trình phát triển đô thị, nhà ở, các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Trung ương…); Thuyết minh Nhiệm vụ cần nêu bật căn cứ về chủ trương phát triển đô thị đối với tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Văn Giang nói riêng; cần bổ sung những tính chất mà quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội đã ấn định cho Văn Giang; Yêu cầu đánh giá hiện trạng, dự báo cần phải viết riêng với những đề mục nội dung cụ thể; Nhiệm vụ cần đề xuất ý tưởng phát triển không gian đô thị …

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên cần quan tâm khai thác lợi thế trong kết nối giao thông giữa đô thị Văn Giang và Thủ đô Hà Nội, trong tương lai gần đây sẽ là nơi gánh trọng trách giãn dân từ Hà Nội sang, là tiềm năng to lớn cho sự phát triển vượt trội của đô thị Văn Giang.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE