Tin hoạt động
 
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam biên soạn
12/3/19 4:05 PM

Ngày 2/12/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam biên soạn, gồm: TCVN “Kính xây dựng  - Quy tắc lắp kính sử dụng chất trám kết cấu” và TCVN “Kính xây dựng - Chất trám liên kết (phi kết cấu) cho lắp kính”. TS. Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày Báo cáo thuyết minh đề tài biên soạn dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Quy tắc lắp kính sử dụng chất trám kết cấu”, TS. Kiều Lê Hải - Phó Chủ nhiệm đề tài cho biết, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện nay, những tòa nhà có mặt bao che bằng kính trong các cấu kiện xây dựng cũng như các quy tắc lắp đặt cần thiết khi lắp kính trong công trình xây dựng trở nên phổ biến. Do đó, Tiêu chuẩn này sau khi được ban hành sẽ giúp các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có cơ sở pháp lý trong việc lựa chọn chất trám cũng như trong công tác lắp đặt, thẩm định các kết cấu kính sử dụng chất trám kết cấu trong công trình xây dựng.

Dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Quy tắc lắp kính sử dụng chất trám kết cấu” được xây dựng trên cơ sở tham khảo các nội dung của tiêu chuẩn BS EN 13022 - 2:2014. Trong quá trình biên soạn, nhóm nghiên cứu đã lược bỏ một số nội dung không phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tiêu chuẩn này quy định việc lắp và sử dụng chất trám kết cấu giữa các thành phần, bộ phận bằng kính với khung, cửa sổ, cửa đi, kết cấu tường kính hoặc lắp trực tiếp vào công trình trong trường hợp không dùng khung. Bên cạnh đó, Tiêu chuẩn đưa ra thông tin cho phép người thi công tổ chức công việc và tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát chất lượng. Việc lắp kính bằng chất trám kết cấu có thể thực hiện trên kết cấu bao che hoặc mái theo phương thẳng đứng hoặc hợp với một góc nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ so với phương ngang hay góc 83 độ so với phương đứng.

Đối với TCVN “Kính xây dựng  - Chất trám liên kết (phi kết cấu) cho lắp kính”, TS. Kiều Lê Hải cho biết, dự thảo tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 15651-2-2017 và lược bỏ một số nội dung không phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tiêu chuẩn này quy định các định nghĩa và yêu cầu đối với chất trám đàn hồi phi kết cấu dùng trong lắp kính sử dụng trong công trình xây dựng. Phạm vi áp dụng là các mối ghép lắp kính từ 7 độ trở lên theo phương ngang, ứng dụng chủ yếu bao gồm: Giữa kính với kính; giữa kính với khung; giữa kính và chất nền xốp, không áp dụng đối với bể thủy sinh, mối ghép chịu lực, trám trong và trám ngoài trong gia công kính hộp, lắp theo phương ngang dưới 7 độ, kính hữu cơ.

Tiêu chuẩn này khi được ban hành sẽ giúp các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có cơ sở pháp lý và những thông tin cụ thể trong việc lựa chọn chất trám sử dụng trong kết cấu kính cũng như trong công tác lắp đặt, thẩm định các kết cấu kính sử dụng chất trám liên kết trong công trình xây dựng.

Nhằm hoàn thiện 2 Báo cáo thuyết minh đề tài biên soạn 2 dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa. Theo Hội đồng, bố cục các Báo cáo thuyết minh đã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Hai dự thảo TCVN được biên soạn đảm bảo chất lượng, có sự Việt hóa nhằm giúp người sử dụng dễ hiểu, dễ tiếp cận, tuy nhiên cần bám sát bản gốc hơn nữa, sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, rà soát, biên tập các lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, các Báo cáo thuyết minh và dự thảo TCVN được thực hiện đạt chất lượng. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần xem xét tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đồng thời chú ý biên tập Báo cáo thuyết minh một cách ngắn gọn, súc tích.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu 2 dự thảo TCVN nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE