Tin hoạt động
 
Nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn
6/11/19 10:30 AM

Ngày 10/6/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, gồm: TCVN “Viên đá tự nhiên lát ngoài trời”; TCVN “Viên đá tự nhiên bó vỉa ngoài trời”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng TS. Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt các dự thảo tiêu chuẩn TCVN, thay mặt nhóm biên soạn, Chủ nhiệm dự án ThS. Nguyễn Hữu Tài cho biết, viên đá ốp lát tự nhiên, viên đá tự nhiên bó vỉa ngoài trời được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, đường giao thông. Hiện nay, hệ thống TCVN đã ban hành khá đầy đủ các tiêu chuẩn về đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo, song chưa có tiêu chuẩn để làm căn cứ xác định tính chất, chất lượng sản phẩm đá ốp lát ngoài trời và đá tự nhiên bó vỉa ngoài trời. Vì vậy việc xây dựng 2 tiêu chuẩn này là cần thiết nhằm thống nhất cách xác định giữa các đơn vị sản xuất, phòng thí nghiệm và người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc xây dựng 2 tiêu chuẩn này còn là cơ sở để quy định phương pháp thử cho sản phẩm đá lát ngoài trời, đá bó vỉa ngoài trời được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài.

Hai tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tính năng và phương pháp thử đối với tất cả viên đá lát tự nhiên, viên đá bó vỉa dùng để lát ngoài trời và hoàn thiện đường giao thông. Khu vực sử dụng đá lát ngoài trời bao gồm tất cả các vỉa hè điển hình của công trình, đường bộ, như: Khu vực cho người đi bộ, đường giao thông, quảng trường… Hai tiêu chuẩn này cũng là cơ sở cho việc đánh giá sự phù hợp và ghi nhãn những viên đá tự nhiên.

ThS. Nguyễn Hữu Tài cho biết, đây là 2 tiêu chuẩn được chuyển dịch tương đương từ tiêu chuẩn BS EN của Vương quốc Anh. Nội dung dự thảo 2 tiêu chuẩn bao gồm: Tên tiêu chuẩn; phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; yêu cầu kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp; ghi nhãn và bao bì.

Nhằm nâng cao chất lượng 2 dự thảo tiêu chuẩn nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhận xét, đóng góp các ý kiến cho dự thảo. Theo Hội đồng nhận xét, các bản dịch đều đảm bảo chất lượng, tuy nhiên cần sử dụng chính xác và thống nhất các thuật ngữ, tên gọi chuyên ngành, chú ý Việt hóa trong quá trình biên dịch, biên tập các lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Quang Hiệp đánh giá nhóm tác giả Viện Vật liệu xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện 2 đề tài theo nhiệm vụ được giao. Báo cáo thuyết minh đầy đủ nội dung, bố cục đảm bảo tính logic, khoa học. Dự thảo 2 tiêu chuẩn được chuyển dịch bám sát bản gốc, song cần chú trọng Việt hóa hơn, chú ý cách sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, chỉnh sửa một số câu đảm bảo ngắn gọn, xúc tích.

TS. Nguyễn Quang Hiệp thống nhất với ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện 2 dự thảo TCVN, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, công bố.
Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 dự thảo TCVN “Viên đá tự nhiên lát ngoài trời”; TCVN “Viên đá tự nhiên bó vỉa ngoài trời”, với kết quả đều đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE