Tin hoạt động
 
Thứ trưởng Lê Quang Hùng dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Trung tâm Thông tin
1/10/19 8:54 AM

Ngày 9/1/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Thị Phong Lan, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Trung tâm Thông tin.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Giám đốc Nguyễn Ngọc Quang trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Trung tâm. Theo đó, Năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của ban lãnh đạo Bộ Xây dựng, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin tăng cường phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Xây dựng đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Bộ Xây dựng giao cũng như các nhiệm vụ Trung tâm đặt ra từ đầu năm.

Báo cáo những kết quả nổi bật trong hoạt động của Trung tâm Thông tin năm 2018, Giám đốc Nguyễn Ngọc Quang đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện và kết quả đạt được trong 4 lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm gồm:

- Công tác Công nghệ thông tin: Trung tâm Thông tin đã chủ động chủ trì và phối hợp với các Cục, Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước và thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan Bộ Xây dựng.

- Công tác Thông tin: Đưa tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Bộ Xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng cũng như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của của các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng,…

- Công tác Thư viện: Đảm bảo hoạt động của Thư viện Bộ Xây dựng trong công tác thông tin - tư liệu phục vụ nhu cầu của độc giả trong và ngoài ngành Xây dựng; cập nhật tài liệu mới vào cơ sở dữ liệu của Thư viện điện tử, như: CSDL phần Bài trích, CSDL Kho Báo Báo tổng kết, Kho Sách, kho Kết quả nghiên cứu; cập nhật CSDL và quản trị website thư viện.

- Công tác Tổ chức: Năm 2018, Trung tâm Thông tin đã bổ sung, sửa đổi Đề án Vị trí việc làm theo các nhóm công việc: Lãnh đạo, quản lý, điều hành; hoạt động nghề nghiệp; công việc hỗ trợ, phục vụ gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin; kiện toàn công tác cán bộ, điều động, bố trí lại công tác cho một số viên chức nhằm đáp ứng công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng, ban của cơ quan.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả quan trọng đã đạt được, Giám đốc Nguyễn Ngọc Quang cũng nêu lên những khó khăn Trung tâm Thông tin gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đó là Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công, đặc thù trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật - công nghệ, hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, do đó các hoạt động dịch vụ có nguồn thu thấp, chưa đảm bảo hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho nên khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động của đơn vị chưa thực hiện được.

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả quan trọng Trung tâm Thông tin đạt được trong năm 2018. Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, năm 2018, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo Bộ Xây dựng giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bộ Xây dựng.

Triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chỉ đạo Trung tâm Thông tin tập trung thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, trong đó chú trọng đặc biệt đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành Bộ Xây dựng; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; quản lý, vận hành, bảo trì, duy trì ổn định hoạt động của Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Xây dựng; Quản lý và duy trì các hệ thống thông tin và Website Bộ Xây dựng trên mạng Internet; kết nối, truyền dẫn và bảo đảm thông tin thông suốt với các cơ quan Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trong ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đồng thời chỉ đạo Trung Tâm Thông tin chú ý rà soát, đánh giá hiệu quả các ấn phẩm thông tin, điểm báo, hoạt động của thư viện Bộ, qua đó có những đề xuất hợp lý nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh nếu có.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE