Tin hoạt động
 
Thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
8/2/18 4:57 PM

Ngày 2/8/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh; các Bộ ngành liên quan, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại Hội nghị

Tại cuộc họp, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP - Đơn vị tư vấn) trình bày Báo cáo thuyết minh Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt vào năm 2013, đến nay cần phải rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, điều chỉnh và cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, trong đó xác định Bắc Ninh cùng Hà Nội và Vĩnh Phúc sẽ là các cực của tam giác tăng trưởng, giữ vai trò hạt nhân của Vùng Thủ đô. Vì vậy, cần phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh để điều chỉnh nội dung quy hoạch phù hợp với các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương mà Bắc Ninh đang hướng tới, đồng thời điều chỉnh các giải pháp và lộ trình phát triển đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp.

Mục tiêu của Đồ án nhằm Quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh, gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, từng bước xây dựng nền kiến trúc Bắc Ninh hiện đại, chú trọng bảo tồn và phát huy kiến trúc truyền thống, mang đặc trưng văn hóa vùng Kinh Bắc; quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh gắn với quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô, có cơ sở kinh tế vững chắc, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sống tốt theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, đáp ứng những nhu cầu cơ bản về vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, con người và thiên nhiên; xác lập cơ sở để quản lý, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo quy hoạch, pháp luật, đảm bảo hiệu quả; phát triển đô thị gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ tỉnh Bắc Ninh, diện tích là 822,71km2, dân số 1.317.817 người (năm 2017).

Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 được xác định tính chất là một trong những trung tâm kinh tế của Vùng Thủ đô, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với trọng tâm là công nghiệp và các loại hình dịch vụ, trong đó tập trung kinh tế tri thức, thương mại, công nghiệp công nghệ cao; là đầu mối giao lưu, trung tâm cấp vùng về thương mại, du lịch, văn hóa, lịch sử của Vùng Thủ đô Hà Nội; là vùng đô thị phát triển bền vững hướng tới kinh tế tri thức và đô thị thông minh, định hướng là thành phố loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2022; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Ninh cùng với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là động lực phát triển kinh tế vùng đồng bằng Sông Hồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước, có ý nghĩa quốc tế, là trung tâm phát triển công nghệ cao của khu vực và quốc tế.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 

Theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực Bắc sông Đuống là vùng nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương với chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm là thành phố Bắc Ninh. Khu vực Nam sông Đuống là vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm các huyện: Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài.

Đồ án đề xuất 5 chiến lược phát triển vùng tỉnh Bắc Ninh theo mục tiêu phát triển bền vững, gồm: Tăng cường liên kết và chia sẻ chức năng vùng; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; phát triển theo mô hình đô thị thông minh; xây dựng vùng đô thị hóa sinh thái, hạ tầng văn minh hiện đại; tạo sự riêng biệt.

Cấu trúc không gian vùng tỉnh Bắc Ninh được điều chỉnh về nội dung liên kết theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hình thành 5 hành lang phát triển, bao gồm: Hành lang phát triển đô thị, dịch vụ dọc QL 1, nối Từ Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh, kết hợp với trục phát triển đô thị Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang; hành lang phát triển đô thị công nghiệp dọc QL 18, nối Yên Phong - Bắc Ninh - Quế Võ, xây dựng các đô thị công nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ phát triển công nghiệp; hành lang phát triển đô thị dịch vụ dọc QL 18 và vành đai 4, thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành; phát triển du lịch sinh thái dọc hành lang sông Đuống; hành lang phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp sinh thái công nghệ cao dọc QL 17, nối Quế Võ - Gia Bình - Thuận Thành.

Bên cạnh đó, Đồ án cũng đưa ra các định hướng về: Quy hoạch sử dụng đất; phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội; phát triển hệ thống giao thông; cao độ nền xây dựng; cấp nước; cấp điện; phòng chống lũ lụt và thoát nước mặt; thông tin liên lạc; thu gom và xử lý rác thải; quản lý nghĩa trang.

Nhằm giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý về các lĩnh vực: Giao thông; tài nguyên môi trường; phát triển đô thị; du lịch; phát triển công nghiệp…

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, chuyên gia phản biện nhận xét: Đồ án được đơn vị tư vấn thực hiện công phu, bài bản, có nhiều số liệu, nội dung có tính khả thi cao. Tuy nhiên, Đồ án cần phân tích ưu, nhược điểm hiện trạng hệ thống hạ tầng giao thông; rà soát chỉ tiêu đất giao thông đô thị; chú ý hệ thống chiếu sáng đô thị; xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư; bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới, cụm công nghiệp làng nghề.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá đơn vị tư vấn đã nghiêm túc triển khai Đồ án, tuân thủ đúng theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch vùng có liên quan đến Bắc Ninh.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung đánh giá hiện trạng hạ tầng đô thị, giao thông, hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, phát triển nông thôn mới, xác định lại định hướng phát triển không gian vùng, chú trọng phát triển Bắc Ninh thành đô thị thông minh, rà soát các dự báo về đô thị hóa, tăng dân số đảm bảo có cơ sở và bám sát thực tế hơn, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh gửi lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 

Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE