Tin hoạt động
 
Bộ Chính trị kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại Bộ Xây dựng
5/16/17 4:01 PM

Sáng ngày 16/5/2017, đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bộ Xây dựng theo Quyết định số 471-QĐNS/TW của Bộ Chính trị thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị khóa X) đối với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra số 471, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, công tác cán bộ là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác tổ chức và cán bộ, là một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng đảng, trong đó quy hoạch và luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ, giải pháp lớn theo Nghị quyết Trung ương III khóa VIII - chuyên đề về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu, đảm bảo cho công tác cán bộ trở nên chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nghị quyết Trung ương III khóa VIII cũng nhấn mạnh cần phải luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các Bộ, các ngành và các cấp theo một quy trình chặt chẽ và phải có chế độ, chính sách thích hợp. Để thực hiện Nghị quyết TƯ III Khóa VIII, đã có 02 kết luận rất quan trọng của Bộ Chính trị đó là kết luận số 24-KL/TW về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X quy định về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, quá trình thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68 của Bộ Chính trị thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ của chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các thời kỳ. Bên cạnh những thành tích là cơ bản, trong công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, luân chuyển, sử dụng và đánh giá cán bộ của chúng ta vẫn còn có tình trạng thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện các quy trình, các quy định, các tiêu chuẩn, thậm chí còn có những dễ dãi, dẫn đến những sai phạm trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, điển hình có một số vụ việc sai phạm gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Xuất phát từ tình trạng đó, trong năm 2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra ở 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 05 Ban Cán sự Đảng của các Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Xây dựng. Đây là việc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ theo chương trình công tác hàng năm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Theo kế hoạch, Đoàn Kiểm tra sẽ làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và cấp ủy của 05 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 gắn với việc thực hiện Quyết định 68 của Bộ Chính trị từ năm 2012 trở lại đây, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6/2017./.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE