Tin chi tiết
 
Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 20 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
12/2/16 9:02 AM

Ngày 05/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 881/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 20 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

1. Ông Trần Ngọc Lan, Phó Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
2. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
3. Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
4. Ông Triệu Kim Tuyến, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
5. Ông Nguyễn Ngọc Quất, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
6. Bà Nông Thị Lam Luyến, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
7. Ông Đào Minh Thuyết, Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
8. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
9. Ông Lục Xuân Vượng, Chuyên viên phòng Thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
10. Bà Nguyễn Thị Lan, Nhân viên Văn phòng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
11. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
12. Bà Phạm Thị Dung, Viên chức, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
13. Ông Hà Đức Trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
14. Ông Phạm Bảo Văn, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
15. Ông Hoàng Văn Hầu, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
16. Ông Dương Xuân Duyệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
17. Ông Nông Văn Hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn
18. Ông Phạm Văn Tiến, Nguyên Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
19. Bà Hoàng Thị Dậu, Nguyên Kế toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
20. Bà Nông Thị Đông, Nguyên Cán sự, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 881/QĐ-BXD.LIÊN KẾT WEBSITE