Tin trong ngành
 
Tập huấn hướng dẫn nội dung Nghị định 68/2019/NĐ-CP
10/11/19 11:21 AM

Sáng 10/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục kinh tế Xây dựng và Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) đã phối hợp với Trung tâm tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn các nội dung Nghị định 68/2019/NĐ-CP so sánh với Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chí phí trong dự án đầu tư xây dựng. Tham dự tập huấn có ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục công tác phía Nam, ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục kinh tế Xây dựng, và gần 300 cán bộ đến từ 19 Sở Xây dựng tham gia.

Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục công tác phía Nam phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc Chương trình tập Huấn, ông Hoàng Hải – Cục Trưởng Cục công tác phía Nam nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị định 68/2019/NĐ-CP, đồng thời chia sẻ về hoạt động của Cục Công tác phía Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký Quyết định số 768/QĐ-BXD ngày 13/9/2019 về sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định 1148/QĐ-BXD ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam, đó là: “Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thược hiện các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam”.
 


Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hướng dẫn các điểm mới Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế đã truyền đạt tới các đại biểu về sự cần thiết của việc ban hành Nghị định đó là: “Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng; Huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư công, đẩy mạnh hình thức PPP; Đồng thời tạo ra thị trường xây dựng cạnh tranh minh bạch, nhà nước kiểm soạt thị trường; Tiếp cận với sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghiệp cách mạnh 4.0”.

Đối với mục tiêu, quan điểm: Đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù hợp với tính cá biệt của sản phẩm xây dựng, điều kiện thực tiễn, phương thức quản lý dự án, quy luật nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế. Tạo thị trường xây dựng cạnh tranh, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; Nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, năng suất xây dựng ngành và ứng dụng công nghệ 4.0. Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và Luật Xây dựng năm 2014. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, thừa kế và phát triển các nội dung còn phù hợp của Nghị định số 32 và tiếp thu có chọn lọc các khuyến nghị từ dự án JICA về tăng cường năng lực quản lý chi phí, bảo đảm các mục tiêu, quan điểm của dự án 2038.

Những điểm mới đó là: “Thay “dự toán gói thầu xây dựng” bằng “giá gói thầu xây dựng”. Đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chí phí và bổ sung đối tượng dự án PPP”.
 


Toàn cảnh buổi tập huấn.

Đối với nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng (6 nguyên tắc), bổ sung 4 quan điểm: “Quản lý chi phí phải phù hợp với hình thức đầu tư và phương thức quản lý dự án; bổ sung nguyên tắc đảm bảo tính đúng, tính đủ, gắn với kế hoạch thực hiện dự án, điều kiện, biện pháp, công nghệ thi công; Quy định quản lý chi phí riêng cho từng công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách; Quy định quản lý chi phí cho từng công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới”.


Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE