Tin trong ngành
 
Công ty cổ phần Xi măng - XDCT Cao Bằng: Phấn đấu đạt doanh thu hơn 45 tỷ đồng
3/20/19 5:34 PM

Công nhân Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng xuất xi măng cho khách hàng.

Năm 2019, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng có kế hoạch sản xuất trên 45.000 tấn xi măng, trên 4.500 triệu viên gạch không nung, tăng 8.000 tấn xi măng và gần 10 triệu viên gạch so với năm 2018. Phấn đấu đạt doanh thu hơn 45 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Công ty duy trì 6 bộ phận sản xuất; bố trí việc làm thường xuyên cho 100% lao động. Hiện 100% công nhân lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, tăng thu nhập làm thêm giờ. Kết quả, Công ty đã sản xuất được trên 3.000 tấn xi măng, trên 500 triệu viên gạch không nung.

Từ nay đến hết năm, Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tiến các dây chuyền sản xuất, đặc biệt là trong khâu sản xuất gạch không nung; nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng đại lý tại 13 huyện, Thành phố; khuyến khích các chủ đầu tư, doanh nghiệp sử dụng xi măng sản xuất tại địa phương phục vụ các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, các công trình xây dựng nông thôn mới…


Theo báo Cao Bằng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE