Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng  

Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2019/TT-BXD
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày có hiệu lực 1/12/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_05-2019-TT-BXD_10102019.pdf