Nội dung Văn bản pháp quy

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/9/2019
Ngày có hiệu lực 30/9/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: BXD_04-VBHN-BXD_30092019.signed.pdf