Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Số văn bản 30
Ký hiệu văn bản 2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/3/2019
Ngày có hiệu lực 15/5/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: CP_30-2019-NĐ_CP_28032019.signed.pdf