Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Số văn bản 25
Ký hiệu văn bản CT-TTg
Ngày ban hành 31/8/2016
Ngày có hiệu lực 31/8/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 25.signed.pdf