Nội dung Văn bản pháp quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Số văn bản 49
Ký hiệu văn bản 2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/4/2008
Ngày có hiệu lực 19/4/2008
Ngày hết hiệu lực 2013-04-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định 49/2008/NĐ-CP, ngày 18 tháng 4 năm 2008. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 22654.doc