Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Phụ lục danh mục kèm theo, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD.

Số văn bản 914
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/9/2013
Ngày có hiệu lực 26/9/2013
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Phụ lục danh mục kèm theo, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_914-QD-BXD_26092013.doc