Nội dung Văn bản pháp quy

V/v: ban hành quy định về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD đối với các đơn vị trực thuộc Bộ XD
Số văn bản 27
Ký hiệu văn bản 2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/10/2001
Ngày có hiệu lực 30/11/2001
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 27/2001/QĐ-BXD ngày 29/10/2001. Ban hành quy định về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD đối với các đơn vị trực thuộc Bộ XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19711.doc