Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Số văn bản 12
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/4/2005
Ngày có hiệu lực 18/4/2005
Ngày hết hiệu lực 2106-05-22 00:00:00.0
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Quyết định 12 /2005/QĐ-BXD, ngày 18 tháng 4 năm 2005. Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19632.doc