Nội dung Văn bản pháp quy

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Để cụ thể hoá Chiến lược xuất khẩu hàng hoá và Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1193/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu sau:

- Phát triển vật liệu xây dựng, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đồng thời lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để xuất khẩu, trong đó chú trọng các sản phẩm được sản xuất với trình độ công nghệ cao.

- Lựa chọn khu vực thị trường hợp lý, phù hợp cho từng loại sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) để xuất khẩu, nhằm phát huy hết công suất sản xuất của các dây chuyền đã đầu tư, tạo nguồn thu ngoại tệ bù đắp một phần đã chi ra nhập máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Nội dung chủ yếu được đặt ra trong kế hoạch là:

Phát triển xản xuất các mặt hàng VLXD;

Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng VLXD;

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu;

Tăng cường kiểm soát hàng nhập khẩu;

Tăng cường vai trò của các Hội, Hiệp hội ngành hàng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá VLXD;

Đề xuất cơ chế chính sách về thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa VLXD xuất khẩu.
 

Số văn bản 1193
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 28/12/2012
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 1193/QĐ-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: Quyet dinh 1193 QD-BXD 28-12-2012.doc