Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Xây dựng

2013-08-29 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Xây dựng trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Luật Xây dựng .

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 30/10/2013.

Toàn văn Dự thảo Luật Xây dựng Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Luat xay dung sua doi 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Pham ngoc ha       Email:ngochapham116@yahoo.com
Điện thoại: 0988162848       Địa chỉ:

1. Điều 89. về Điều kiện để khởi công xây dựng công trình quy định Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng điều kiện: Được bố trí đủ vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình”

Đối với các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước để được bố trí đủ vốn là rất khó khăn, có khi công trình thi công xong mà chưa bố trí đủ vốn đặc biệt trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay do đó  nên bỏ mục này

 

 

2. Điều 92. về Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công trình quy định nhà thầu có nghĩa vụ ‘‘Lập và phê duyệt biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình’’. Vậy việc phê duyệt biện pháp thi công là nhà thầu tự phê duyệt và tự chịu trách nhiệm về biện pháp thi công của mình hay chủ đầu tư phê duyệt; nếu là chủ đầu tư phê duyệt thì phải sửa thành nhà thầu có nghĩa vụ “lập và trình duyệt ”; còn nếu là nhà thầu tự phê duyệt thì công việc này có cần thiết không? 

3.Mục e khoản 3 Điều 124 về Điều chỉnh hợp đồng xây dựng  quy định “Khi điều chỉnh hợp đồng vượt dự toán gói thầu xây dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép

Phần điều chỉnh hợp đồng vượt giá trị dự toán gói thầu được duyệt có thể lấy trong chi phí dự phòng, và kinh phí thiếu được lấy từ nguồn dự phòng như vậy làm thay đổi cơ cấu tổng mức và việc thay đổi cơ cấu tổng mức chủ đầu tư có thể tự quyết định việc này do đó điều khoản này nên sửa thành việc điều chỉnh hợp đồng phải xin phép cấp quyết định đầu tư khi nguồn dự phòng không đủ dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức

.

2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Đông Nam       Email:xddongnam@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Về phân loại công trình Hạ tầng kỹ thuật trong thông tư 10/2013/TT-BXD có công trình THOÁT NƯỚC nhưng trong mục 24, Điều 3, dự thảo luật sửa đổi không thấy đề cập đến. Nhờ quý bộ xem xét lại và trả lời để tôi được rõ hơn. Chân thành cảm ơn !

.

2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Đông Nam       Email:xddongnam@gmail.com
Điện thoại: 0902005829       Địa chỉ: TP.HỒ CHÍ MINH

Ở mục e, điều 91 "Không thanh toán khối lượng không bảo đảm chất lượng....". Tôi nghĩ nên thay bằng: "Không thanh toán khối lượng khi thi công không đúng thiết được phê duyệt". Vì giả sử nhà thầu thi công đúng thiết kế mà không đạt chất lượng thì sao? Tôi thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì không ai đảm bảo 100% các thiết kế phê duyệt sẽ cho ra sản phẩm đạt chất lượng.

.

một số vấn đề 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn văn Thái       Email:thhuong67@gmail.com
Điện thoại: 0903466367       Địa chỉ: Chí Linh- Hải Dương

Xây dựng là một hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, vì vậy cần quy định chặt chẽ hơn về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Chỉ có đủ năng lực mới được tham gia hoạt động xây dựng.

.