Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
19/12/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 0
3/1/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 0
1/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 0
8/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng 0
22/7/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 70 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 0
24/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng 6
4/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 0