Tin hoạt động
 
Thực hiện chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá ốp lát
8/21/19 11:10 AM

Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1952/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá ốp lát.

1. Về dự án khai thác đá ốp lát

Căn cứ khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: “Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường”. Cụ thể: Đối với dự án khai thác đá ốp lát tự nhiên: Quy mô công suất: 01 cơ sở khai thác đá khối không dưới 3.000 m3/năm. Công nghệ khai thác hiện đại, hạn chế tối đa việc nổ mìn khai thác. Đầu tư thiết bị khai thác hiện đại có thể cưa cắt các tấm đá kích thước lớn, nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm; tiêu hao điện năng, không lớn hơn: 0,3 kwh/tấn sản phẩm; đảm bảo công nghệ, môi trường. Dự án phù hợp theo quy định.

2. Về vùng nguyên liệu phục vụ dự án

Khu vực đá granit ốp lát thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại văn bản số 5282/VPCP-KTN ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về thẩm quyền quyết định đầu tư

Căn cứ Điều 31, 32 và 33 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1952/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1952-BXD-VLXD_20082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE