Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng cho ý kiến về Dự án đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất gạch porcelain của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
5/24/19 2:02 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 358/UBND-KTN ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh An Giang đề nghị xem xét có ý kiến đối với Dự án đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất gạch porcelain (gạch bán sứ) của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Căn cứ khoản 1, Điều 29 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có công văn 1219/BXD-VLXD (23/5) cho ý kiến như sau:

Về việc đầu tư: Dự án đầu tư phải phù hợp với các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Dự án cần gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đầu tư theo hướng tập trung, quy mô vừa và lớn; ưu tiên các dự án đầu tư mở rộng.

Về công nghệ và thiết bị: Cần tiếp tục đổi mới công nghệ cho các cơ sở hiện có. Dự án mới đầu tư phải có trình độ công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường; có khả năng sử dụng nguyên liệu đa dạng; có khả năng ứng dụng các công nghệ trang trí mới để tạo ra các sản phẩm có giá trị, chất lượng cao, chủng loại phong phú; có thể sản xuất nhiều loại sản phẩm với các kích thước lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có thể sử dụng nhiều loại men màu khác nhau trong sản xuất.

Về mức tiêu hao năng lượng đối với gạch granite: Tiêu hao nhiệt năng < 2.000 kcal/kg sản phẩm; Tiêu hao điện năng < 0,4 kwh/kg sản phẩm.

Trên cơ sở các nội dung đã nêu và căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại Tỉnh; tình hình thị trường và năng lực của chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1219/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1219-BXD-VLXD_23052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE