Tin hoạt động
 
Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây
12/12/18 11:10 AM

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3127/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trịnh Đình Dũng tại văn bản số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ xây dựng rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Căn cứ vào mục 6 điều 2 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung hiệu quả để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Chính phủ. (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/12/2018 theo địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (File mềm gửi về địa chỉ Email: lvanke@yahoo.com.vn).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3127/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3127-BXD-VLXD_12122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE