Tin hoạt động
 
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/5/18 10:00 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2743/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Về cơ sở lập bổ sung, điều chỉnh quy hoạch: Theo quy định tại Điều 10 của Luật Khoáng sản thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định của Luật nay về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ về nội hàm trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 39, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (điểm n khoản 2 Điều 27) của Luật Quy hoạch đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định.

Về nội dung quy hoạch: Rà soát các khu vực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt; Định hướng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số loại khoáng sản sau:

Đá xây dựng: Tính toán lại cung - cầu về đá xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Không quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; Tận dụng nguồn đá mạt để sản xuất gạch không nung.

Đất sét làm gạch ngói: Hạn chế việc Quy hoạch thăm dò, khai thác mới các mỏ đất sét làm gạch nung nhằm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Cát xây dựng: Tổ chức sắp xếp lại các khu vực khai thác cát có quy mô nhỏ lẻ, manh mún, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy và có tác động tới môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên; không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát xây dựng theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản;


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2743/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2743-BXD-VLXD_01112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE