Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Stonimex hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
10/12/18 3:14 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2546/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Stonimex về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy phép chế biến hoặc Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản.

Vì vậy, Công ty cổ phần Stonimex thực hiện xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2546/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2546-BXD-VLXD_12102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE