Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty TNHH MTV VLXD Licogi 166 xuất khẩu đá xây dựng
10/5/18 3:39 PM

Ngày 04/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2475/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH MTV VLXD Licogi 166 về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng. 

Về nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu: Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng có quy định Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản, cụ thể trong trường hợp của doanh nghiệp đã nêu là Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản.

Về danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật xuất khẩu: Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, trong đó quy định mặt hàng đá xây dựng được phép xuất khẩu khi đáp ứng quy cách, chỉ tiêu quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tại mục V-a. Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông. Theo đó đá xây dựng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 2517.10.00; 2517.49.00.30 được gia công, đập nghiền sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60mm.

Tại mục V-b. Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường. Theo đó, các loại đá xây dựng (đá hộc, đá chẻ, đá cubic) tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 2515.11.00, 2516.11.00; 2516.20.10 dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường được gia công hoặc chế tác, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm phi tiêu chuẩn nên không quy định cụ thể về trọng lượng, kích thước.

Như vậy, nếu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Luật Khoáng sản, nằm trong danh mục và có quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng thì xuất khẩu theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2475/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2475-BXD-VLXD_04102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE