Tin hoạt động
 
Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung sản xuất từ lò thủ công
8/20/18 4:30 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2070/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung sản xuất từ lò thủ công. 

Sau khi nhận được công văn số 2041/UBND-VP ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc gia hạn thời gian xuất khẩu vôi thủ công của Công ty TNHH MTV thương mại & sản xuất Hồng Hưng; công văn số 2248/UBND-VP ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc gia hạn thời gian xuất khẩu vôi, đôlômit nung thủ công của Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về lộ trình và kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, cơ sở sản xuất vôi, đôlômit nung thủ công của Công ty TNHH MTV thương mại & sản xuất Hồng Hưng và Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy nằm trong lộ trình xóa bỏ theo quy định.

Ngày 31/8/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2038/BXD-VLXD đã thống nhất về thời hạn xuất khẩu vôi thủ công của Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy và Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất Hồng Hưng đến ngày 30/9/2018. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang sản xuất vôi thủ công và thực hiện lộ trình và kế hoạch thực hiện xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định, Bộ Xây dựng thống nhất lộ trình sản xuất và xuất khẩu vôi, đôlômit nung từ lò thủ công của Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy và Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất Hồng Hưng đến ngày 31/12/2019.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì đến năm 2020 phải dừng toàn bộ lò thủ công sản xuất vôi trên phạm vi toàn quốc. Do đó để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình xóa bỏ lò thủ công, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương kiểm soát chặt chẽ quá trình hoạt động sản xuất vôi thủ công, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công và đảm bảo chất lượng vôi, đôlômit nung theo quy định

Trong quá trình sản xuất vôi, đôlômit nung thủ công, Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Huy, Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất Hồng Hưng được xuất khẩu vôi, đôlômit nung thủ công khi xuất trình đầy đủ chứng từ với cơ quan hải quan theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2070/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2070-BXD-VLXD_20082018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE