Tin hoạt động
 
Tái chế, xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, chế xuất
4/13/18 4:30 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 752/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Thiên Long về việc tái chế, xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, chế xuất.  

Theo đó, căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất gang, thép và các cơ sở công nghiệp phát thải khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa. Do đó nếu tro, xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật (xem phụ lục kèm theo) và đơn vị chủ nguồn thải có ký kết hợp đồng với công ty Phúc Thiên Long thì Công ty Phúc Thiên Long được vận chuyển và chuyển giao trực tiếp từ nhà máy phát thải đến đơn vị có nhu cầu như một loại hàng hóa.

Việc vận chuyển tro, xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm c, b khoản 3 Điều 73 và khoản 2, 3 Điều 74 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 752/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_752-BXD-VLXD_10042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE