Tin hoạt động
 
Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3/26/18 4:10 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 552//BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, ngày 05/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó yêu cầu các bộ: Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại mục 39, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch.

Do vậy, việc lập Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn phải căn cứ Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 552//BXD-VLXD.  


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_552-BXD-VLXD_19032018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE