Tin hoạt động
 
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng
3/26/18 4:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua, các chính sách phát triển gạch không nung được ban hành khá nhiều, tuy nhiên nhiều chính sách đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng ở địa phương khó hoặc không thực hiện được (như ưu đãi tiếp cận nguôn vốn, mặt bằng sản xuất, tiền thuê đất...). Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần có các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đồng thời có giải pháp khuyến khích một số loại công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 534/BXD-VLXD xin trả lời như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010. Thực hiện Chương trình, Bộ Xây dựng cùng các Bộ, ngành đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo tham quyền các chính sách nhằm phát triển vật liệu xây không nung như: Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách tại Quyết định số 567/QĐ-TTg; Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; miễn thuế nhập khẩu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung; một số dự án đầu tư sản xuất gạch không nung được hỗ trợ từ nguồn vốn khoa học, hỗ trợ từ Dự án phát triển gạch không nung do UNDP tài trợ..., các chính sách đã cụ thể và phát huy hiệu quả cho Chương trình.

Sau 7 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được một số kết quả quan trọng: hầu hết các địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò vòng sản xuất gạch đất sét nung cũng như khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ VLXKN. Đặc biệt tại một số địa phương đã xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công như: Bắc Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh …; các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân cũng đã tích cực chủ động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, chủ động tìm hiểu công nghệ, đầu tư sản xuất, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm VLXKN đạt chất lượng, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm VLXKN. Đến hết năm 2017, tổng công suất thiết kế của 03 loại sản phẩm chính đã đạt khoảng 7,3 tỷ viên quy tiêu chuẩn (QTC)/năm, chiếm khoảng 30 % so với tổng sản lượng vật liệu xây năm 2017. Chương trình đã đạt mục tiêu đề ra ‘Thát triển sản xuất và sử dụng VLXKN thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 20-25% vào năm 2015, 30 - 40% vào năm 2020”. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trong quá trình thực hiện Chương trình chưa đáp ứng yêu cầu như: số lượng và chủng loại VLXKN chưa nhiều, chưa đa dạng, chưa được sử dụng rộng rãi.

Để tăng cường việc sử dụng VLXKN, ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trong đó đã quy định cụ thể về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên từng địa bàn.

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình phát triển VLXKN có hiệu quả, tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng 2017, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước.

Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng đồng thời nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi mới để thúc đẩy Chương trình phát triển VLXKN.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 534/BXD-VLXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE