Tin hoạt động
 
Thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận
3/9/18 4:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 444/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, ngày 05/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó yêu cầu các bộ: Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại mục 39, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch. Do vậy, việc lập Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận phải căn cứ Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 444/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_444-BXD-VLXD_08032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE