Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol thực hiện QCVN 16:2017/BXD
2/9/18 3:51 PM

Ngày 09/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 297/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol thực hiện QCVN 16:2017/BXD. 

Theo đó, Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD được ban hành ngày 29/9/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Như vậy, từ khi Thông tư được ban hành đến khi có hiệu lực thi hành là 03 tháng, thời gian trên đủ để các đơn vị liên quan nghiên cứu và chuẩn bị các nội dung để thi hành.

Các lô hàng vật liệu xây dựng cập cảng trước ngày 01/01/2018 nhưng làm chứng nhận họp quy sau ngày 31/12/2017 thì việc chứng nhận hợp quy cho lô hàng đó được thực hiện theo QCVN 16:2017/BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 297/BXD-VLXD.  


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_297-BXD-VLXD_09022018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE