Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đức Long xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét vùng nước quân cảng Vùng 5 Hải quân
1/9/17 9:08 AM

Ngày 06/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 32/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đức Long xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét vùng nước quân cảng Vùng 5 Hải quân.

Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty Đức Long làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 826.220 m3 (Tám trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi mét khối), là khối lượng đã được gia hạn tại văn bản số 1070/BXD-VLXD ngày 03/6/2016 nhưng chưa xuất khẩu hết, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, báo cáo của Công ty và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo. Công ty Đức Long phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét v.v...), phải thông báo về kế hoạch thi công theo yêu cầu đến UBND tỉnh Kiên Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang để theo dõi, giám sát. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Đức Long phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không gây sạt lở bờ, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trong vùng dự án. Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Đức Long phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Hải quân về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 32/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_32-BXD-VLXD_06012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE