Tin hoạt động
 
Xác nhận dây chuyền đồng bộ sản xuất vật liệu xây không nung nhập khẩu
12/21/16 8:10 AM

Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2864/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần GAC TA về việc xác nhận dây chuyền đồng bộ sản xuất vật liệu xây không nung nhập khẩu.

Căn cứ Hợp đồng mua bán số 01/DALA-GACTA-2015 ngày 22/12/2015 giữa bên mua là Công ty Cổ phần GAC TA với bên bán là Dala Group Company (Ukraine) về việc cung cấp một Dây chuyền đồng bộ sản xuất gạch xây không nung.
Bộ Xây dựng xác nhận: Dây chuyền sản xuất gạch xây không nung thuộc hợp đồng mua bán số 01/DALA-GACTA-2015 ngày 22/12/2015 giữa bên mua là Công ty Cổ phần GAC TA với bên bán là Dala Group Company (Ukraine) là dây truyền đồng bộ sản xuất gạch không nung công suất 35 triệu viên gạch tiêu chuẩn/năm, phù hợp với chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010. (Danh mục thiết bị, vật tư theo phụ lục đính kèm).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2864/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2864-BXD-VLXD_20122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE