Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn xuất khẩu cát nhiễm mặn
12/15/16 9:16 AM

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2785/BXD-VLXD hướng dẫn Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 799.416 m3 (Bảy trăm chín mươi chín nghìn bốn mười sáu mét khối) trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016.

Liên đội Nông lâm ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận


Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2785/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2785-BXD-VLXD_14122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE