Tin hoạt động
 

Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1069/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng gồm các thành viên sau:

 

Ngày 6/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1340/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 23/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 450/BXD-KTXD về việc công nhận Viện Khoa học kinh tế xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 03/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KTXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng:

 

Ngày 21/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 734/BXD-VP gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 2

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !