Tin hoạt động
 
Báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
12/24/10 12:00 AM

Ngày 16/8/2010, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1513/BXD-KTXD gửi các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng yêu cầu hoàn thiện, bổ sung các điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2010. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có một số cơ sở gửi hồ sơ bổ sung về Bộ (có danh sách kèm theo).

Để công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá tuân thủ đúng quy định của nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo trước ngày có hiệu lực của Thông tư  số 05/2010/TT-BXD (ngày 15/7/2010) gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2010 theo nội dung trong công văn 1513/BXD-KTXD ngày 16/8/2010 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Sau thời hạn trên (ngày 15/12/2010) những cơ sở đào tạo không thực hiện, Bộ Xây dựng sẽ đình chỉ việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của các cơ sở này và rút tên khỏi danh sách trên Website của Bộ.

 
Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2411/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2411_1291111216330.doc (Cong van 2411_1291111216330.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !