Tin hoạt động
 
Điều chỉnh tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – trường Đại học Xây dựng
2/9/15 4:31 PM

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-KTXD gửi Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – trường Đại học Xây dựng về việc điều chỉnh tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng được Bộ Xây dựng công nhận là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng và đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng theo quy định tại các Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008, Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008, Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 1546/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng được chuyển đổi thành Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng. Căn cứ hồ sơ gửi kèm công văn số 02/CV ngày 15/01/2015, Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng có đủ điều kiện thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng cấp phép cho Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 244/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 244 BXD-KTXD 06022015.signed.pdf) Tải về
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !