Tin hoạt động
 

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-KTXD gửi Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – trường Đại học Xây dựng về việc điều chỉnh tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 29/01/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 125/QĐ-BXD về việc công nhận “Công ty cổ phần viện nghiên cứu phát triển nguồn lực Đông Nam Á” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 29/01/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 124/QĐ-BXD về việc công nhận “Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu Lạc” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1157/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 628/QĐ-BXD về việc công nhận: “Viện phát triển quốc tế học” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 823/QĐ-BXD về việc Công nhận: “Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 17/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 473/QĐ-BXD về việc công nhận các đơn vị có tên sau đây là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng:

 

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 213/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty cổ phần Giá xây dựng  là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, Công ty có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1513/BXD-KTXD (16/8), gửi các  cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Ngày 16/8/2010, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1513/BXD-KTXD gửi các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng yêu cầu hoàn thiện, bổ sung các điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2010. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có một số cơ sở gửi hồ sơ bổ sung về Bộ (có danh sách kèm theo).

    Trang   1 2 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !