Hợp đồng
 
Hướng dẫn về thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng
5/28/19 4:05 PM

Ngày 28/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1243/BXD-KTXD gửi Liên danh Tổng thầu EPC Sumitomo- Cienco 6 (SCC) hướng dẫn về “Thời gian thực hiện hợp đồng” theo quy định Việt Nam.

Theo đó, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó”.

Văn bản số 2779/BXD-KTXD ngày 05/11/2018 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn “thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có liệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”.

Theo nội dung tại văn bản UMRTL1-CP2-0000.0000-LTR-05415 thì Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành – Suối Tiên (tuyến số 1) sử dụng vốn vay ODA và Hợp đồng ký kết giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) và SCC sử dụng theo mẫu hợp đồng FIDIC, vì vậy các nội dung về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cần đảm bảo phù hợp với các quy định tại Hiệp định vay và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, do MAUR và SCC vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký nên hợp đồng giữa MAUR và SCC vẫn còn hiệu lực.

Thời gian thực hiện hợp đồng chỉ kết thúc khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký bao gồm công tác thanh toán, quyết toán và các thủ tục cần thiết khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong trường hợp có quy định khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1243/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1243-BXD-KTXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !