Hợp đồng
 
Hướng dẫn Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định
5/24/19 4:03 PM

Ngày 24/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1224/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo nội dung văn bản số 541/CV-ACC thì hợp đồng được ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định và đến nay các gói thầu đã thi công xong.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, việc thanh toán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá cố định trong hợp đồng đã ký. Do đó, việc đề nghị đàm phán của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP xây dựng lại đơn giá để thanh toán hợp đồng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng, trừ trường hợp nhà thầu chấp nhận sử dụng đơn giá thấp hơn đơn giá cố định trong hợp đồng để thanh toán.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1224/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1224-BXD-KTXD_24052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !