Hợp đồng
 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi thay đổi biện pháp thi công
5/22/19 9:02 AM

Ngày 21/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1193/BXD-KTXD gửi Công ty cố phần Than Núi Béo - Vinacomin về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi thay đổi biện pháp thi công.

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 3393/VNBC-KTTH, hợp đồng số 16/2016/HĐXD-NVTH ký ngày 04/11/2016 giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ, tăng cường an toàn nhà thầu đã đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công và được bên giao thầu chấp thuận.

3. Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (Nghị định áp dụng cho hợp đồng số 16/2016/HĐXD-NVTH):

- Khoản 6 Điều 19 quy định về thanh toán hợp đồng xây dựng “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng”.

- Điểm b khoản 1 Điều 28 quy định về quyền của bên nhận thầu “Được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết”.

Như vậy, theo quy định về hợp đồng xây dựng và pháp luật áp dụng cho hợp đồng, khi nhà thầu thay đổi biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, thì việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá cố định trong hợp đồng nhưng không được vượt quá giá trị hợp đồng đã ký thông qua đấu thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1193/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1193-BXD-KTXD_21052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !