Hợp đồng
 
Điều chỉnh hợp đồng kiểm toán
12/27/16 9:19 AM

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2936/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín về việc điều chỉnh hợp đồng kiểm toán

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 4604-14/ĐTKT/XDCB ngày 29/4/2014 ký giữa Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (đính kèm văn bản số 002/ĐTKT-CV) là loại hợp đồng trọn gói, căn cứ ký kết hợp đồng theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong trường hợp nhà nước thay đổi chế độ, chính sách.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 002/ĐTKT-CV, thời gian thực hiện hợp đồng không đúng với thời gian thực hiện quy định trong hợp đồng đã ký giữa các bên, thì việc xử lý vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2936/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2936-BXD-KTXD_26122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !