Hợp đồng
 
Tạm ứng hợp đồng xây dựng thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)
12/26/16 10:29 AM

Ngày 23/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2908/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam về việc tạm ứng hợp đồng xây dựng thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo đó, việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan. Mức tạm ứng hợp đồng tối thiểu và tối đa đã được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, việc chủ đầu tư (Doanh nghiệp dự án) ký các hợp đồng tư vấn xây đựng, thi công xây dựng,... với các nhà thầu trong đó có điều khoản quy định về mức tạm ứng hợp đồng 30% là phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng; việc sử dụng nguồn vốn nào (vay ưu đãi hay nguồn vốn tự có) để tạm ứng hợp đồng cho các nhà thầu theo đúng hợp đồng xây dựng đã ký do chủ đầu tư quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2908/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2908-BXD-KTXD_23122016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !