Hợp đồng
 
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây lắp
12/23/16 8:56 AM

Ngày 23/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2907/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây lắp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Hợp đồng số 0510/2015/HĐ-HANEL-SĐ2 ngày 05/10/2015 ký giữa Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty cổ phần Sông Đà 2 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, lựa trọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Hợp đồng này chịu sự điều tiết của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, trường hợp nhà thầu thi công xây dựng thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết và thanh toán theo đơn giá hợp đồng đã được ký kết giữa các bên như nêu tại Văn bản số 918/CT-DA&ĐT ngày 14/12/2016 là phù hợp với quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2907/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2907-BXD-KTXD_23122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !