Hợp đồng
 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 82/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng. 

 

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP đã có văn bản văn bản số 1469/PBHC-TCKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn về tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-KTXD ngày 21/8/2017 trả lời như sau: 

 

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai có Văn bản số 467/BQLDA-KHKT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.  

 

Vừa qua, Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Ngày 31/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1751/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 60/BXD-KTXD trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 21/7/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1657/BXD-KTXD trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh về việc hướng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 17/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1590/BXD-KTXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng. 

 

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với Hồ sơ mời thầu và pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. 

 

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng cho gói thầu thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bộ Xây dựng có công văn 61/BXD-KTXD ngày 05/7/2017 trả lời như sau:  

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-KTXD, gửi Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn – Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !