Kỹ sư định giá
 
Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
2/24/09 12:00 AM

Đây là Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/2/2008 và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Tài liệu đính kèm bài viết
Quyet dinh 17_2008_1235442106422.doc (Quyet dinh 17_2008_1235442106422.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !