Kỹ sư định giá
 
Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
11/27/08 12:00 AM

Ngày 18/04/2008 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Trong quyết định này nêu rõ quy định chung; điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của cá nhân, tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức cấp chứng chỉ kỹ sư định giá; kiểm tra, thanh tra và xử lý  vi phạm.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !